SIKKERHETSINFORMASJON TIL PASIENTER

HVORFOR HAR DU FÅTT FORSKREVET MYALEPTA OG HVA ER DET TIL?

Du har fått forskrevet Myalepta til behandling av lipodystrofi. Myalepta brukes til behandling av leptinmangelen som er forbundet med lipodystrofien din. Før du begynner å bruke Myalepta vil legen din gi deg tilgang til opplæringsmateriellet for pasienter, som finnes på dette nettstedet under fanen Bruksanvisning. Myalepta administreres via selvinjisering, og før du forsøker å gjøre dette, må du motta opplæring fra lege eller sykepleier. Opplæringsmateriellet ble utviklet for å støtte denne opplæringen og for å redusere mulige risikoer forbundet med bruken av Myalepta, som inkluderer vanlige og mer alvorlige bivirkninger.

MULIGE RISIKOER OG MULIGE ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Myalepta forårsake bivirkninger hos enkelte pasienter. Noen av bivirkningene og risikoene forbundet med bruk av Myalepta er mer alvorlige enn andre, og for å minimere konsekvensene av dem, er det viktig at du er klar over dem og vet hvordan du kan gjenkjenne symptomene og hva du kan gjøre for å redusere risikoene der det er mulig. Viktige risikoer og bivirkninger inkluderer følgende:

Potensiell risiko eller alvorlig bivirkning Si fra til legen din umiddelbart hvis du er klar over eller merker noe av følgende:
Lavt blodsukker Svimmelhet, føler deg mer søvnig eller forvirret, er klumsete og mister ting, føler deg mer sulten enn normalt, svetter mer enn normalt, føler deg mer irritabel eller mer nervøs.
Graviditet og amming Er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer.
Pankreatitt Plutselig kraftig smerte i magen (buken), kvalme og oppkast, diaré; eller hvis du planlegger å slutte med Myalepta.
Feilmedisinering Har tatt for mye av eller glemt å ta Myalepta.
Lymfom Hvis du noensinne har hatt en krefttype kalt lymfom eller problemer med blodet (f.eks. lave blodtall).
Alvorlige og kraftige infeksjoner Høy feber ledsaget av økende tretthet.
Allergisk reaksjon Pustevansker, hevelse og rødhet i huden eller elveblest, hovenhet i ansikt, lepper, tunge eller svelg, magesmerter, kvalme og oppkast, besvimelse eller svimmelhet, kraftige smerter i magen (buken), veldig hurtige hjerteslag.
Forverring av autoimmun sykdom Hvis du har problemer med immunsystemet (autoimmun sykdom, inkludert autoimmune leverproblemer), bør du snakke med legen din om hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Du finner ytterligere informasjon om disse risikoene og bivirkningene i Pasientveiledning. En fullstendig liste over mulige bivirkninger finner du i pakningsvedlegget (avsnitt 4) som følger med hetteglassene med Myalepta.

MELDING AV BIVIRKNINGER

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt på denne nettsiden eller i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Bivirkninger skal også rapporteres til Amryt via e-post på medinfo@amrytpharma.com eller ved å ringe til det gratis telefonnummeret 00 800 4447 4447.