Mistenkte bivirkninger og uønskede medisinske hendelser skal rapporteres.

Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Bivirkninger skal også rapporteres til Amryt via e-post på medinfo@amrytpharma.com eller ved å ringe til det gratis telefonnummeret 00 800 4447 4447.