Veiligheidsinformatie voor patiënten

Waarom werd metreleptine aan u voorgeschreven en hoe werkt het?

U hebt metreleptine voorgeschreven gekregen voor de behandeling van lipodystrofie. Metreleptine wordt gebruikt om het tekort aan leptine te behandelen dat gepaard gaat met uw lipodystrofie. Voordat u metreleptine begint te gebruiken, zal uw arts u toegang geven tot trainingsmateriaal voor patiënten, dat ook te vinden is op deze website in de rubriek met instructies voor gebruik. Metreleptine wordt door u via zelfinjectie toegediend. Voordat u dat probeert, moet uw arts of een verpleegkundige u daartoe trainen. Het trainingsmateriaal is ontwikkeld om die training te ondersteunen en de mogelijke risico’s van het gebruik van metreleptine te beperken. Het gaat dan om vaak voorkomende en ernstigere bijwerkingen.

Mogelijke risico’s en bijwerkingen

Net als andere geneesmiddelen kan metreleptine bijwerkingen veroorzaken, die sommige patiënten zullen ervaren. Sommige bijwerkingen en risico’s die samenhangen met het gebruik van metreleptine zijn ernstiger dan andere en om de gevolgen ervan tot een minimum te beperken is het belangrijk dat u zich hiervan bewust bent. Het is ook belangrijk dat u weet hoe u de verschijnselen kunt herkennen en welke maatregelen u kunt nemen om de risico’s waar mogelijk te verminderen.

Mogelijk risico of ernstige bijwerking Vertel het uw arts onmiddellijk in de volgende gevallen
Lage bloedsuikerspiegel U krijgt last van duizeligheid, slaperiger of verwarder gevoel, onhandigheid of dingen laten vallen, groter hongergevoel dan normaal, meer zweten dan normaal, grotere prikkelbaarheid of nervositeit.
Zwangerschap of borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) U krijgt last van plotselinge ernstige buikpijn, misselijkheid of braken, of diarree, of u bent van plan te stoppen met het gebruik van metreleptine.
Medicatiefouten Heeft u teveel metreleptine gebruikt, of bent u vergeten metreleptine te gebruiken?
Lymfoom (kanker van een bepaald soort witte bloedcellen) Heeft u ooit een type kanker genaamd lymfoom gehad, of problemen met uw bloed (zoals een laag bloedbeeld)?
Hevige en ernstige infecties Krijgt u last van een verhoogde temperatuur, samen met toenemende vermoeidheid?
Allergische reacties Krijgt u last van ademhalingsmoeilijkheden, zwelling en roodheid van de huid, netelroos, zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel, maagpijn, misselijkheid en braken, flauwvallen of duizeligheid, ernstige buikpijn, zeer snelle hartslag?
Verergering van problemen met het immuunsysteem Heeft u ooit problemen met uw immuunsysteem gehad (auto immuunziekte waaronder auto immuungerelateerde leverproblemen)?

Verdere informatie over de mogelijke bijwerkingen en risico’s van metreleptine zijn te vinden in de brochure Informatie voor patiënten en verzorgers. Raadpleeg rubriek 4 van de bijsluiter die bij uw injectieflacons met metreleptine is geleverd voor de volledige lijst van mogelijke bijwerkingen.

MELD BIJWERKINGEN BIJ HET NEDERLANDS BIJWERKINGENCENTRUM LAREB

▼Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.