SIKKERHEDSINFORMATION FOR PATIENTERNE

HVORFOR HAR DU FÅET ORDINERET MYALEPTA, OG HVAD GØR DET?

Du har fået ordineret Myalepta til behandling af lipodystrofi. Myalepta bruges til behandling af den leptinmangel, som er forbundet med din lipodystrofi. Inden du begynder at bruge Myalepta, vil din læge give dig adgang til uddannelsesmaterialerne for patienter, som du også finder på dette website på fanen Instruktioner vedrørende anvendelsen. Myalepta administreres som en selv-injektion, og inden du forsøger at gøre det selv, skal du oplæres i det af din læge eller sundhedspersonale. Uddannelsesmaterialet er udarbejdet til at underbygge denne oplæring og mindske de potentielle risici ved anvendelse af Myalepta, der omfatter almindelige og mere alvorlige bivirkninger.

MULIGE RISICI OG MULIGE ALVORLIGE BIVIRKNINGER

Som ethvert andet lægemiddel kan Myalepta give bivirkninger, der rammer nogle patienter. Nogle af de bivirkninger og risici, der er forbundet med anvendelse af Myalepta, er mere alvorlige end andre, og for at minimere konsekvenserne af dem er det vigtigt, at du er opmærksom på dem og ved, hvordan du genkender symptomerne, og at du træffer foranstaltninger, som skal mindske risikoen, hvor det er muligt. Nogle vigtige områder med risiko for bivirkninger er:

Potentiel risiko eller alvorlig bivirkning Fortæl det straks til din læge, hvis du bemærker følgende
Lave niveauer af blodsukker Du er svimmel, mere søvnig eller forvirret; er klodset eller taber ting; føler dig mere sulten end normalt; sveder mere end normalt eller føler dig mere irritabel eller nervøs.
Graviditet eller amning Du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer.
Betændelse i bugspytkirtlen Pludselige kraftige mavesmerter, kvalme og opkastning, diarré; eller hvis du planlægger at holde op med at tage Myalepta.
Medicineringsfejl Hvis du har taget for meget Myalepta eller glemt at tage det.
Lymfom Hvis du nogensinde har haft en form for kræft, der kaldes lymfom, eller har haft problemer med dit blod (for eksempel lav blodprocent).
Alvorlige og svære infektioner Forhøjet temperatur ledsaget af tiltagende træthed.
Allergisk reaktion Vejrtrækningsproblemer, hævelse og rødme af huden eller nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg, mavesmerter, kvalme og opkastning, besvimelse eller svimmelhed, kraftige mavesmerter, meget hurtige hjerteslag.
Forværring af autoimmune sygdomme Tal med din læge om, hvilke symptomer, du skal holde øje med, hvis du har problemer med immunsystemet (herunder autoimmun-relaterede leverproblemer).

Der er mere information om disse risici og bivirkninger i patientvejledningen. En komplet liste over mulige bivirkninger findes i indlægssedlens (punkt 4), der følger med dine hætteglas med Myalepta.

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller
sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget på
dette website eller i indlægssedlen. Du eller dine pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere
information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Bivirkninger skal også indberettes til Amryt via e-mail på medinfo@amrytpharma.com eller telefonisk på frikaldsnummeret 00800 4447 4447