Personvernerklæring

Den globale personvernerklæringen («personvernerklæringen») fastsetter Amryts forpliktelse til å overholde gjeldende internasjonale, føderale, statlige og lokale lover og regler som beskytter personopplysningene vi behandler. Personvernerklæringen gjelder Amryts nettsteder, sosiale medier samt andre tjenester fra Amryt som viser eller refererer til denne personvernerklæringen (samlet «tjenestene»). Enhver person som besøker, surfer på eller på annen måte bruker tjenestene, enten manuelt eller via en automatisk enhet eller program, skal anses for å være en «bruker».

Alle brukere er bundet av betingelsene i denne merknaden og av alle spesifikke betingelser for bruk som er forbundet med gjeldende tjeneste. Din bruk av Amryts tjenester innebærer at du samtykker i innsamling, bruk og utlevering av dine personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen.

«Personopplysninger» vil si enhver informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar person er noen som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt via referanse til et identifiseringsnummer eller én eller flere faktorer som er spesifikke for denne personens fysiske, psykologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet. Vi anerkjenner viktigheten av og forplikter oss til å respektere og beskytte privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen gjelder for vår innsamling og bruk av personopplysninger gjennom vårt nettsted og gjennom vår offline forretningsrelaterte samhandling med deg, som Amryt måtte komme til å innsamle eller motta som et ledd i sine alminnelige forretningsaktiviteter.

Innsamling, lagring, tilpasning eller endring, overføring, bruk, sletting og annen behandling av personopplysninger vil bli regulert nasjonalt, internasjonalt og regionalt av lover og forordninger for personvern, som f.eks. EUs personvernforordning (GDPR).

På vårt globaliserte marked må lover og standarder i mange land tas i betraktning ved innsamling, lagring og overføring av personopplysninger. I tilfeller av tvil skal det konsulteres en egnet intern kilde, som f.eks. juridisk, compliance- eller personalavdelingen.

FORMÅLET VED Å TA VARE PÅ OPPLYSNINGENE DINE 

Amryt vil ikke innsamle personopplysninger om individer, med unntak av der det er spesifikt og med vitende og vilje oppgitt av disse.

Når du besøker Amryts nettsted, vil vi innsamle grunnleggende informasjon, som domenenavnet til Internett-leverandøren din, hvilke sider på nettstedet du besøkte og når. Vi bruker denne informasjonen kun til å analysere bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å gjøre forbedringer. Vi innsamler ikke personidentifiserbar informasjon.

UTLEVERING AV OPPLYSNINGENE DINE TIL TREDJEPARTER

Informasjonen som utleveres vil ikke bli brukt til noen andre formål. Den vil lagres sikkert og vil ikke bli delt med tredjeparter. Ved å registrere deg for å motta varsler, samtykker du i denne bruken av navnet og e-postadressen din.

Vi kan også utlevere opplysningene dine hvis vi i god tro mener at vi er påkrevd å utlevere dem for å overholde gjeldende lover, en stevning, en ransakelsesordre, en rettskjennelse eller et påbud eller andre lovbestemte eller juridiske krav.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når du besøker nettstedet til Amryt bruker det informasjonskapsler, som er små biter med informasjon som gjør at du kan opprettholde din forbindelse til nettstedet. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler til å registrere hva slags enhet du bruker slik at innholdet kan presenteres på den beste måten, for å bytte til et annet språk og/eller til andre formål. Disse informasjonskapslene verken innsamler eller lagrer personidentifiserbar informasjon. Du kan avslå bruk av informasjonskapsler.

GOOGLE ANALYTICS

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en tjeneste for nettstedsanalyser som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler (tekstfiler som plasseres på datamaskinen din) for å hjelpe nettstedsoperatører med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen som innsamles av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din), vil bli overført til og lagres av Google på servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av dette nettstedet, lage rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der dette er pålagt ved lov, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse opp imot noen andre opplysninger som Google innehar. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at Google behandler opplysninger om deg på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor.

SLIK AVSLÅR DU BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER 

Du kan avslå bruk av informasjonskapsler ved å velge innstillingene for dette i nettleseren din. Hvis du gjør dette, kan du imidlertid miste nyttig funksjonalitet som f.eks. persontilpasning og funksjoner som «forbli pålogget» og «husk meg».

Slik deaktiverer du informasjonskapsler i nettleseren din

SIKKERHET

Overføring av informasjon via Internett er ikke helt trygt. Vi kan ikke garantere sikkerheten til opplysningene dine som overføres til våre nettbaserte tjenester; enhver overføring skjer på din egen risiko. Så snart vi har mottatt informasjonen, vil vi ta rimelige skritt for å benytte prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang, endring eller utlevering.

Hvis du kommuniserer med oss mens du bruker en usikret nettbasert plattform, påtar du deg risikoen for at slik kommunikasjon mellom oss blir avbrutt, ikke mottas, blir forsinket, blir forstyrret eller mottas av andre personer enn den tiltenkte mottakeren. Vi vil imidlertid ta alle rimelig skritt (inkludert egnede tekniske og organisatoriske tiltak) for å beskytte opplysningene dine.

Hvis personopplysningene blir gitt innsyn i, mistet eller stjålet av en uautorisert tredjepart, vil vi gjennomføre kommersielt rimelige anstrengelser for å varsle deg i det omfang som er pålagt ved lov, og meddele deg hvilke personopplysninger som ble gitt innsyn i / utlevert, ved å bruke kontaktopplysningene du ga oss eller ved hjelp av andre rimelige metoder.

DINE RETTIGHETER 

Enkelte jurisdiksjoners personvernlover gir individer rett til å få tilgang til, rette eller slette sine personopplysninger eller, i enkelte tilfeller, til å begrense behandlingen av deres personopplysninger.

Hvis du ønsker å be om en kopi av opplysningene dine eller du ønsker å endre eller slette all eller deler av informasjonen vi har om deg, kan du kontakte oss via delen «Kontakt oss» på nettstedet. Vi kan nekte å gi tilgang og kan oppkreve et gebyr for tilgang hvis den relevante lovgivningen tillater oss dette, og i et slikt tilfelle vil vi begrunne avgjørelsen vår overfor deg slik vi er pålagt ved lov.

TJENESTER FRA TREDJEPARTER 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke, og Amryt er ikke ansvarlig for, tredjeparters betingelser for bruk, informasjon eller personvernpraksiser, inkludert tredjeparter som driver nettsteder eller tjenester som det er lenket til på Amryts nettsted. Det at en lenke er inkludert på Amryts nettsted innebærer ikke vår eller våre tilknyttede selskapers godkjennelse av nettstedet eller tjenesten.

ENDRINGER

Enhver endring av denne erklæringen vil bli publisert på dette nettstedet slik at du alltid har kjennskap til hvilken informasjon vi innsamler, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter, om noen, vi utleverer den.

KONTAKTINFORMASJON TIL AMRYTS PERSONVERNOMBUD:

Navn: John McEvoy

E-post: dpo@amrytpharma.com

Telefon: +35 3 1 518 0200 (hovedkontor)