Privatumo politika

Šis visuotinė privatumo deklaracija („Privatumo deklaracija“) nustato „Amryt“ įsipareigojimą laikytis galiojančių tarptautinių, federalinių, valstijų ir vietinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie nustato mūsų tvarkomų asmens duomenų saugojimą. Ši Privatumo deklaracija galioja „Amryt“ svetainėms, socialinės žiniasklaidos puslapiams, o tai pat ir kitoms „Amryt“ paslaugoms, kurios nustatytos ar nurodomos šioje Privatumo deklaracijoje (kartu – „Paslaugos“). Kiekvienas asmuo, kuris naudojasi, naršo ar kitaip naudojasi paslauga, rankiniu būdu arba per automatinį įrenginį ar programą, laikomas „Vartotoju“.

Visi vartotojai privalo laikytis šio pranešimo sąlygų ir visų specialių naudojimo sąlygų, susijusių su taikomomis paslaugomis. Jūsų naudojimasis „Amryt“ paslaugomis reiškia, kad sutinkate, kad kad būtų renkami, naudojami ir atskeidžiami Jūsų asmens duomenys taip, kaip aprašyta šioje Privatumo deklaracijoje.

Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu; identifikuojamas asmuo yra tas, kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai atpažinti, visų pirma pagal identifikacinį numerį arba pagal vieną ar kelis faktorius, būdingus jo fizinei, fiziologinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei. Mes pripažįstame Jūsų privatumo svarbą ir esame įsipareigoję Jūsų privatumą gerbti ir saugoti. Ši privatumo deklaracija galioja renkant ir naudojant asmeninę informaciją per mūsų svetainę ir turint verslo santykius su Jumis be elektroninio prisijungimo, kuriuos, vykdydama įprastą verslo veiklą, „Amryt“ gali rinkti ar gauti.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, perdavimas, naudojimas, naikinimas ir kitas tvarkymas bus reglamentuojamas nacionaliniu, tarptautiniu ir regioniniu mastu pagal duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, tokius kaip ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Mūsų globalizuotoje rinkoje renkant, saugant ir perduodant asmens duomenis reikia atsižvelgti į daugelio šalių įstatymus ir standartus. Jei kyla abejonių, kreipkitės į atitinkamas vietines institucijas, tokias kaip teisines, atitikties ar žmogiškųjų išteklių.

TIKLAS, DĖL KURIO RENKAMA JŪSŲ INFORMACIJA

„Amryt“ nerinks jokių asmens duomenų apie asmenis, išskyrus tuos atvejus, kai juos jie pateikia specialiai ir sąmoningai.

Kai lankotės „Amryt“ svetainėje, renkama tam tikra pagrindinė informacija, pvz., interneto paslaugų teikėjo domeno vardas, kuriuose puslapiuose ir kada lankėtės svetainėje. Šią informaciją naudojame tik tam, kad išanalizuotume, kaip naudojamasi mūsų svetaine, kad galėtumėm ją tobulinti. Mes nerenkame jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

JŪSŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Atskleista informacija nebus naudojama jokiems kitiems tikslams. Ji bus saugiai saugoma ir nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis. Registruodamiesi gauti įspėjimus, sutinkate, kad būtų naudojamas Jūsų vardas ir el. pašto adresas.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų informaciją, jei sąžiningai manome, kad mes turime ją atskleisti, kad laikytumėmės galiojančių įstatymų, šaukimo, kratos orderio, teismo ar reguliavimo įsakymo ar kitų įstatyminių ar teisinių reikalavimų.

SLAPUKAI

Lankoma „Amryt“ svetainė naudoja slapukus, kurie yra maža informacijos dalis, leidžianti išlaikyti Jūsų ryšį su svetaine. Ši svetainė gali naudoti slapukus, kad nustatytų, kokį įrenginį turite, kad turinys būtų pateiktas geriausiu būdu, kalbos keitimui ir (arba) kitiems tikslams. Šie slapukai nerenka ir nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Galite atsisakyti naudoti slapukus.

GOOGLE ANALIZĖ

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, t.y. žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google, Inc.“ („Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus (tekstinius failus, įdėtus į Jūsų kompiuterį), kad padėtų svetainės operatoriams analizuoti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bus perduota ir „Google“ saugoma serveriuose JAV. „Google“ naudos šią informaciją, norėdama įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, rinkti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir interneto naudojimu. „Google“ taip pat gali perduoti šią informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalauja įstatymai, arba kai tokios trečiosios šalys tvarko informaciją „Google“ vardu. „Google“ nesieja jūsų IP adreso su jokiais kitais „Google“ turimais duomenimis. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad „Google“ tvarkytų duomenis apie Jus aukščiau nurodytu būdu ir tikslais.

KAIP ATSISAKYTI NAUDOTI SLAPUKUS

Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Tačiau tai padarę galite prarasti naudingą funkciją, pvz., suasmeninimą, „palaikyti mane prisijungusį“ ir „prisiminti mane“ funkcijas.

Kaip išjungti slapukus Jūsų naršyklėje

APSAUGA

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Mes negalime garantuoti Jūsų duomenų, perduotų mūsų internetinėms paslaugoms, saugumo; bet koks perdavimas yra Jūsų pačių rizika. Gavę Jūsų informaciją, imsimės pagrįstų veiksmų, naudojant procedūras ir saugos funkcijas, siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai, modifikavimui ar atskleidimui.

Jei bendraujate su mumis naudodamiesi nesaugia internetine platforma, Jūs suprantate riziką, kad toks mūsų bendravimo ryšys gali būti perimtas, negautas, atidėtas, sugadintas ar gautas kitų asmenų, nei numatytas gavėjas. Tačiau mes imsimės visų pagrįstų veiksmų (įskaitant tinkamas technines ir organizacines priemones), kad apsaugotume Jūsų duomenis.

Tuo atveju, jei prie Jūsų asmens duomenų prisijungiama, jie pametami ar pavagiami neteisėtos trečiosios šalies, mes imsimės komerciškai pagrįstų pastangų, kad informuotume Jus tiek, kiek to reikalauja įstatymai, ir atskleisime Jums asmens duomenis, prie kurių buvo prieita / atskleista naudojant mums pateiktą Jūsų kontaktinę informaciją ar kitas pagrįstas priemones.

JŪSŲ TEISĖS

Kai kurių jurisdikcijų privatumo įstatymai suteikia asmenims teisę susipažinti su savo asmenine informacija, ją pakeisti ar ištrinti arba, esant tam tikromis aplinkybėmis, apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą.

Jei norite paprašyti savo duomenų kopijos arba norite pakeisti ar ištrinti visą ar dalį informacijos, kurią turime apie Jus, susisiekite su mumis per svetainės „Susisiekite su mumis“ skiltį. Mes galime atsisakyti suteikti prieigą ir galime imti mokestį už prieigą, jei mums tai leidžia atitinkami teisės aktai. Tokiu atveju mes pateiksime savo sprendimo priežastis, kaip to reikalauja įstatymai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šis privatumo deklaracija negalioja ir „Amryt“ nėra atsakinga už bet kokių trečiųjų šalių, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, valdančią bet kurią svetainę ar paslaugą, su kuria yra susieta mūsų „Amryt“ svetainė, naudojimo sąlygas, informaciją ar privatumo praktiką. Nuorodos įtraukimas į „Amryt“ svetainę nereiškia, kad mūsų ar mūsų dukterinės įmonės tvirtina susietą svetainę ar paslaugą.

PAKEITIMAI

Bet kokie šios deklaracijos pakeitimai bus paskelbti šioje svetainėje, todėl Jūs visada žinosite, kokią informaciją mes renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis, jei tokių yra, mes ją atskleidžiame.